Kontakt

 

Leksand-Floda vägars samfällighetsförening

 

 

KONTAKT

Styrelse

 

Björn Floresjö (ordf.)

Åsgatan 10, 791 71 Falun

Tel. 070-552 03 79

e-post: ordf@lfvagar.se

 

Bengt-Åke Permats (kassör)

Sågsta 1, 785 44 Dala-Floda

Tel. 070-360 33 49

e-post: kassor@lfvagar.se

 

Ingela Lissgård (sekr.)

Tel. 070-283 97 67

 

Peter Gradén

Tel. 070-367 83 48

 

Kristina Sjöberg

Tel. 070-673 20 49

 

Vägfogde

 

Anders Tidigs, tel. 070-549 30 65

 

Kontaktpersoner stickvägar

 

Klicka här för en lista över kontaktpersoner för de olika stickvägarna.

 

Valberedning

 

Eva Dahlqvist (sammankallande) och Kenneth Back.

 

E-post

 

info@lfvagar.se